Om Juwa

Jag tror på en mix av människor i alla sammanhang. Då skapas dynamik, kreativitet och utveckling.

juliaJag har jobbat med HR-frågor under en större del av mitt yrkesliv och har 12 års erfarenhet som HR-chef. Jag har varit med och byggt upp en HR-funktion från grunden i ett växande företag som gick från 20 anställda till ca 90 anställda under en tio-årsperiod.  Det har gett mig erfarenheter av både operativa och strategiska HR-frågor på organisations-, grupp- och individnivå.

Via mina erfarenheter har jag fått en bred generalistkunskap inom HR, bla från organisationsarbete, kompetensutvecklingsfrågor, värderingsarbete, rekrytering och introduktion, jämställdhets- och mångfaldsplaner, friskvård och systematiskt arbetsmiljöarbete, svåra samtal, samverkan och fackliga förhandlingar samt uppsägningar och avslut. Även att skapa förståelse för företagets riktlinjer och regler, medarbetares rättigheter och skyldigheter via personalhandbok och internkommunikationens betydelse.

Jag tror på en mix av människor i alla sammanhang. Då skapas dynamik, kreativitet och utveckling. A och O för alla som arbetar med människor är ett professionellt bemötande med stor integritet, förtroende och respekt för individen. Dessutom tror jag på att ha kul på jobbet.

Jag har en universitetsutbildning i företagsekonomi och en entreprenör i mitt hjärta. HR har jag lärt mig längs vägen genom praktiskt arbete, utbildningar, kurser och nätverkande. Och ett stort intresse av människor.

 

Vem vänder jag mig till?

Kunderna är mindre och medelstora företag, i första hand utan egen HR/personalchef, troligtvis med ca 5–120 anställda. Jag vänder mig till företag som vill stärka sitt varumärke genom att jobba professionellt och förebyggande med HR-verktyg utan att låsa upp kostnader i en egen fast HR-funktion.

Även företag som har en HR-chef/HR-avdelning kan nyttja JUWA HR-tjänster som en extra resurs i samband med arbetstoppar, projekt eller frånvaro inom HR-avdelningen.

 

Metod

Jag arbetar utifrån 3 perspektiv; Verksamheten/Företaget, Chef och medarbetare Utgångspunkten är alltid företagets affärsplan och mål och därefter kopplas chefers och medarbetares mål till det.

Kom ihåg att framgångsrikt HR-arbete innebär att du som företagare har ett organiserat arbete, en struktur, för hur du arbetar med HR-relaterade frågor på ett sätt som stärker företagskulturen. Så att människorna utvecklas och kan utveckla företaget mot uppsatta mål!

Välkommen att kontakta mig för att diskutera just dina behov.

 

Erfarenhet

2012–2018 HR-konsult, JUWA HR-tjänster AB
2001–2012 HR-chef, Business Region Göteborg AB
1999–2001 Vision Västra Götaland, Business Region Göteborg AB
1993–1999 Etableringsrådgivare, Business Region Göteborg AB

För en mer utförlig resumé, besök mig gärna på LinkedIn

 

Vänliga hälsningar,
Julia Wadman