HR-tjänster

Varför behövs HR-tjänster?

 1. Är personalen viktig för att företaget ska utvecklas och vara konkurrenskraftigt?

 2. Är personalens kompetens, attityder och beteende viktigt för kunden?

 3. Vill du säkerställa så att personalfrågor hanteras professionellt?

 4. Vill du ha bra relationer med din personal och vill att de agerar ambassadörer för ditt företag?

Om du svarar ja på dessa frågor är du inte ensam. Många företag har ingen egen personal- eller HR-chef, utan det är VD/ägare chef som hanterar alla personalfrågor. Många upplever det energislukande och svårt att hantera personal. Många känner sig osäkra på vad som gäller, vad lagstiftningen säger, vad kollektivavtalen innebär och vad man som arbetsgivare kan och inte kan göra i olika situationer.

Här kommer jag in som partner till företaget och ger kvalificerad rådgivning hur ett personalärende kan hanteras samt är ett bollplank till VD/ägare/chef avseende ett framgångsrikt personal- och HR-arbete. Min insats frigör tid och energi för företagsledaren som kan läggas på att utveckla affären. Ett professionellt arbete med personal/medarbetare är att investera i sitt varumärke och ökar kundnyttan då engagerade medarbetare ger nöjda kunder.

 

Mycket att tänka på

Det är mycket att förhålla sig till som arbetsgivare avseende personal och HR. Det är inte alltid lätt att själv hålla reda på vad som gäller och det kan ibland vara tryggt och skönt att ta hjälp av någon med större erfarenhet på området hur man kan hantera olika situationer.


”Lagens regelverk” – Arbetsgivaren skyldigheter

 • LAS, lagen om anställningsskydd
 • MBL, Medbestämmandelagen
 • AB, Aktiebolagslagen
 • Gällande kollektivavtal
 • Arbetsmiljölagen, AML
 • Arbetsmiljöförordningar, AFS
 • Diskrimineringslagen och jämställdhetsplan
 • Skyddskommitté
 • SBA, Systematiskt brandskyddsarbete, lagen om skydd mot olyckor


”Företagets regelverk” -Företagets mål, policies och riktlinjer

 • Affärsplan
 • Ägar- och styrelsedirektiv
 • Riktlinjer
 • Policies och rutiner


gruppFöretagskulturen – Människorna – medarbetarna

 • Kompetens
 • Kultur
 • Attityder
 • Vilja
 • Värderingar
 • Beteende
 • Ledarskap
 • Aktiviteter – så här gör vi
 • Karriär
 • Utveckling
 • Konflikter
 • Kommunikation
 • Mötesstruktur och möteskultur
 • Internkommunikation
 • Hälsa och friskvård

Företagets varumärke – så som man uppfattas av andra. Dina medarbetare är dina starkaste varumärkesambassadörer! Ett aktivt HR-arbete utvecklar både företaget, varumärket, chefer och medarbetare och effekten blir engagerade medarbetare som ger nöjda kunder.

 

Våra koncept

 


HR Partner
 är ett koncept som innebär att du kopplar på HR-kompetens till ditt företag och får tillgång till praktisk och kvalificerad HR-rådgivning och rekommendationer samt skräddarsydda HR-verktyg (checklistor och mallar) när du behöver det. Du lotsas igenom ett ärende – från start till slut. Vi har kontakt via personliga möten, telefon eller mail. Vad som är smidigt för dig.

Läs mer om HR Partner

 

 

 

 

 

HR Interim är en lösning som passar bra då det uppstått ett glapp i samband med en omorganisation eller rekrytering av HR-chef, där du som företag kan behöva en tillfällig övergångslösning.

Läs mer om HR Interim