HR-partner

HR Partner
– chefsstöd när du behöver det som bäst

HR Partner är ett koncept som innebär att du kopplar en HR-partner till ditt företag. Hittills kanske du har hanterat alla personalfrågor själv, men känner att det kan kännas tryggt att ta hjälp av någon med erfarenhet kring hur olika situationer kan hanteras professionellt.

Du får tillgång till praktisk och kvalificerad HR-rådgivning och rekommendationer samt skräddarsydda HR-verktyg (checklistor och mallar) när du behöver det. Du lotsas genom ett ärende – från start till slut.

 

supportChefsstöd i vilka frågor?

Vad gäller och hur gör jag? Vid …

 • Anställning
 • Uppsägning
 • Organisationsförändring
 • Rehab och sjukdom
 • Samarbetsproblem
 • Attityder och beteende
 • Checklistor och stöd i genomförandet vid…
 • Medarbetarsamtal
 • Lönesamtal
 • Det svåra samtalet
 • Personal- , ledarskaps- och utvecklingsdagar

 

Så går det till:

 • Uppstartsmöte
  – Samt eventuellt möte med ledningsgrupp
 • HR-Diagnos
  – Dialog och samtal som mynnar ut i problemställning och målbild
 • HR-recept
  – Handlingsplan, checklistor etc för att hantera just din personalutmaning
 • Uppföljningsmöte
  – Vi stämmer av resultat mot målbild

Vi har kontakt via telefon, mail och/eller personliga möten, vad som passar dig bäst. Flexibilitet och tillgänglighet är ledord.

 

HR Partner finns i tre omfattningar:

HR Partner – Small
Din lösning vid mindre behov.
Inkluderar 5 ärenden med totalt 20 timmar.

 

 

 

 

 

 

 

HR Partner – Medium
Din lösning vid medelstort behov.
Inkluderar 10 ärenden med totalt 40 timmar.

 

 

 

 

 

 

 

HR Partner – Large
Lösningen för dig med större behov.
Inkluderar 15 ärenden med totalt 60 timmar.

 

Inget som passar dig?

Behöver du mer, mindre eller mitt emellan de omfattningar som erbjuds? Kontakta mig så diskuterar vi dina behov och vad som passar just dig och din verksamhet.