HR-interim

HR-interim

Ibland uppstår ett glapp i samband med en omorganisation eller rekrytering av HR-chef där du som företag kan behöva en tillfällig övergångslösning, en interimslösning. Det kan också vara så att du vill arbeta långsiktigt med ett strukturerat HR-arbete på ett flexibelt sätt och därför vill köpa HR-tjänsten istället för att anställa.

Jag arbetar då på plats i organisationen som ”HR-chef/HR-avdelning”, med både löpande och strategiskt arbete. Jag finns på plats under bestämda tider för att kunna ge dig som företagsledare, organisationen och de som just för tillfället är i behov av extra stöd inom HR-området.

Kontakta mig så berättar jag gärna mer om interimlösningar.